Kategorie
Szukaj

O Metodzie

Terapię Gestalt zapoczątkował Fritz Perls i jego żona Laura łącząc ze sobą wiele różnych koncepcji psychologicznych. Nurt ten szybko się rozwijał i w zasadzie nadal się rozwija, w myśl zasady głoszonej przez Laurę Perls, że „każdy nowy klient potrzebuje nowej terapii”.

Gestalt jest podejściem holistycznym, co oznacza,że traktuje on człowieka całościowo i indywidualnie. Wszystko, co dotyczy klienta jest tutaj tak samo ważne: jego historia, emocje, myśli, odczucia w ciele,… Ponadto klient traktowany jest jako niepowtarzalna jednostka, która żyje i doświadcza różnych rzeczy w charakterystyczny tylko dla siebie sposób.

Tym, co odróżnia terapię Gestalt od innych form terapii jest niewątpliwie odnoszenie się do teraźniejszości. Wszystkie przeszłe i przyszłe trudności rozpatruje się tu w kontekście tego jak kształtują teraźniejszość klienta, co bez wątpienia pozwala lepiej go zrozumieć i skutecznie udzielić mu pomocy.

Rdzeniem terapii Gestalt jest relacja terapeutyczna, która to staje się podstawą do przezwyciężania wszelkich trudności i problemów oraz umożliwia tworzenie konstruktywnych relacji z innymi poza gabinetem terapeutycznym. W relacji tej zakłada się współpracę klienta z terapeutą. Uważa się tu bowiem, że to właśnie klient jest ekspertem i autorytetem w dziedzinie własnych spostrzeżeń niezależnie od problemów, na jakie się uskarża. Wszystko odbywa się to w atmosferze ogromnego szacunku do klienta i jego niepowtarzalnych doświadczeń.

Jednocześnie podstawowym celem terapii nie jest „wyleczenie pacjenta”, czyli rozwiązanie jego wszystkich problemów, ale dostarczenie narzędzi, które umożliwią mu radzenie sobie z jego problemami wtedy, gdy będą się one pojawiać. Głównym zadaniem tej formy terapii nie jest więc zmiana, ale odkrycie siebie na nowo, swoich myśli, uczuć i pragnień. To właśnie poszerzenie własnej świadomości, którą umożliwia terapia Gestalt, pozwala w pełni doświadczać własnych pragnień i emocji, a co za tym idzie ułatwia ich zaspokojenie i rozładowanie. Można więc uznać, że terapia ta jest bardzo optymistyczna, zakłada bowiem, że każdy człowiek jest zdolny do rozwoju i radości.

Istota Gestaltu nie leży w technikach, lecz w spotkaniu, w relacji JA-TY i świadomości toczącego się procesu.

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o teorii psychoterapii Gestalt zapraszam na stronę:
http://www.gestalt.pl/czym_jest_gestalt.html